Nedanstående sektioner planerar sektionsmöten/sektionsprogram i samband med Fysikdagarna 2019. Detaljerad information läggs upp här allteftersom den kommer in från respektive sektion.

Sektionen organiserar ett möte torsdag 3 oktober. Lokal: Fysikhuset E330 Kepler. Program finns här.

Sektionen organiserar Partikeldagarna 2019 2-3 oktober. Lokal: Fysikhuset Planck. Program finns här.

Inget sektionsmöte 2019. Nästa sektionsmöte planeras till Nordic Physics Days 2020 i Uppsala (19-21 augusti).

Sektionen organiserar en workshop “Novel quantum materials, and materials in extreme conditions” torsdag 3 oktober. Lokal: Fysikhuset E324 Schrödinger. Program finns här.

Vid Fysikdagarna organiserar Sektionen Kvinnor i fysik en workshop, torsdag den 3 oktober, eftermiddagen 15:15-17:30, med fokus på diversity, genus och bias. Lokal: Fysikhuset E328 Brahe. Presentationerna ges på engelska. Nedan följer ett uppdaterat program: 
15:15 – 15:20 Welcome by Carol Norberg and Donatella Puglisi
15:20 – 15:55 Equal Opportunities, Ericka Johnson, Professor of gender and society, Linköping universitet
15:55 – 16:15 Women in Physics, Statistics in Sweden, Donatella Puglisi, Universitektslektor i Tillampad fysik, Linköpings universitet
16:15 – 16.30 Coffee Break
16:30 – 16:50 Equal Opportunities for Women in the United Kingdom, a Century of Change, Carol Norberg, Docent i Rymdfysik, Umeå universitet
16:50 – 17:00 Projektet Nordic Network for Diversity in Physics (NORNDiP), Donatella Puglisi and Carol Norberg
17:00 – 17:30 Discussion
 

Sektionens program ingår även som en del i Vetenskapsdagen vid Linköpings Universitet. Preliminärt program finns här. Lokal: uppstart i Fysikhuset E236 (se detaljprogram för vidare information).


Många skolor har inga eller lite pengar till fortbildning. Så Svenska Fysikersamfundet kan med hjälp av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, erbjuda lärare som undervisar i fysik boende och ett resebidrag på 500 kr. Du ansöker här:
https://forms.gle/EBRoeLDCYbopr1Rs8
Det finns dock ett finns ett begränsat antal nätter, och det är först till kvarn som gäller.
Hälsningar Kerstin Ahlström, ordförande i undervisningssektionen Svenska Fysikersamfundet