Material  “från jordens inre till Egyptens pyramider”

Fysikdagarna 2019

Arrangeras vid Linköpings universitet i samarbete med Svenska Fysikersamfundet

Programmet publiceras inom kort och kommer bland annat att innehålla:

  • Inbjudna huvudtalare på temat material
  • Föredrag öppna för allmänheten
  • Sektionsmöten och sessioner
  • Utställningar
  • Företagsbesök
  • Visning av Visualiseringscenter
  • Gemensam middag