08.30-09.00 Registrering

Lokal: Fysikhuset ingång 57

09.00-09.45: Förmiddagssession I:

Lokal: Fysikhuset E236

09.00-09.10 Inledning, Kerstin Ahlström
09.10-09.30 Fysik och musik, Susanne Tegler: Inspirationsföredrag om hur man kan presentera mekaniska svängningar med hjälp av musik.
09.30-09.45 Presentation av workshops

09.45-10.00: Kaffe

10.00-12.00 Förmiddagssession II

Gemensamt med Vetenskapsdagen. Lokal: U1 (C-huset)

10.00: Karin Cedergren, Forskare på RISE

Varför behövdes det en ny definition av kilogrammet och hur bygger man en Kibblevåg (tidigare kallad wattvåg)?.
20/5 i år fick 1 kg en ny definition som bygger på planks konstant istället för kiloprototyperna. På RISE, Research Institutes of Sweden i Borås står en av de 40 kilogramprototyper som tillverkades i slutet av 1800-talet. Nu ska en ny våg byggas som bygger på den nya definitionen.
Karin Cedergren disputerade vid institutionen för Mikroelektronik och Nanovetenskap på Chalmers tekniska högskola våren 2010. Hennes avhandling handlade om korngränsövergångar i högtemperatursupraledare. Sedan dess har hon under flera år forskat på bland annat kvanthalleffekten i grafen liksom kvantegenskaper hos långa kedjor av seriekopplade Josephsonövergångar. I dag är hon en del av RISEs mättekniska grupp för elektriska storheter. Aktuella projekt omfattar bland annat att i ett internationellt samarbete bygga den nya generationens Kibblevåg som kommer göra det möjligt för Sverige att realisera det nya elektroniska kilot.

 

11.00: Gunnar Wästle, Provutvecklare för gymnasiefysik vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Umeå Universitet.

Digitalt bedömningsstöd
Hur kan det nya digitala bedömningsstödet se ut i fysik? Första provet planeras till 2023. 

11.30 (prel.): Klara Insulander Björk, Nytt undervisningsmaterial för strålfysik

11.45-13.00 Lunch

13.00-15.00 Fysikdagarna gemensam session med huvudtalare

Lokal: C1 (C-huset)

15.00-15.30 Undervisningssektionens fika

Gemensamt med Vetenskapsdagen. Lokal: Utanför sal C4 (C-huset)

15.30-16.30 Föredrag

Gemensamt med Vetenskapsdagen. Lokal: C4 (C-huset)

Max Kesselberg, fd universitetslektor i fysik vid Stockholms Universitet.

Fysik i experimentell tappning kan vara oväntad och rolig

Många tycker att fysiken och dess lagar är svåra, men genom lekfulla och intressanta experiment kan man inspirera, skapa intresse och förståelse för hur naturen fungerar, samt för hur mycket fysiken betyder för vårt samhälle.

Sedan 1825 ges, i detta syfte, en julföreläsning i London riktad till allmänheten och sedan 2001 ges en motsvarande på Fysikum vid Stockholms universitet. Den har blivit en av universitets populäraste, öppna föreläsningar.

Välkommen till att se flera av experimenten hämtade därifrån, men också till att se andra experiment, där vissa kommer att vara så nya att de ännu inte sett dagens ljus.

16.45-17.50 Eftermiddagssession

Lokal: Samling i Fysikhuset E236

16.45-17.15 Workshop pass 1
17.20-17.50 Workshop pass 2

Workshops (prel.): Lokaler meddelas senare.

 • Wallenbergs fysikprisuppgifter och månadens problem i undervisningen. Gymnasiet
 • Fysik, musik och Geogebra. Gymnasiet
  Vi spelar upp toner i Geogebra. Ta gärna med dig en dator.
 • Spår av kalla kriget i vår närmiljö. Gymnasiet
 • Experiment. Gymnasiet och grundskolan
  – Kaffeburken
  – Beskriva föremål och vikten av begrepp
  – Metod-experiment-rapportskrivning (ägg och löv)
  – Proportionalitet
  – Strålningsfysik, hoppas vi.
  – Lysdioden