Gunnar Pálsson

Uppsala Universitet och Institut Laue–Langevin (ILL), Frankrike

Neutronen är ett kvantmekanisk objekt som ibland beter sig som en partikel, tex i en atomkärna, och i bland som en våg.
Vi kommer att utforska denna dualism i kontexten av neutronspridning och dra paralleller mellan modern optik och neutronspegling.
Neutronens vågbeteende kan användas för att se var atomer och molekyler befinner sig i material och också för att ta reda på hur dessa rör sig.
Vi tar reda på hur stor en neutron egentligen är när den växelverkar med material och se hur neutronspegling kan användas för att belysa osynliga gränsytor under ytan på material.