Hans Kariis

Forskningsledare FOI, Linköping

Avancerade material kan användas till nytta för försvar och säkerhet. Utvecklingen av mer avancerade sensorer, som 3D-avbildande laserskannrar och spektralupplösta kameror i många våglängder gör det svårt att gömma sig med traditionellt militärt kamouflage. I föredraget ges några exempel från materialrelaterad forskning på FOI och i vårt internationella nätverk. Biomimetiska material som efterliknar kamouflage i djurvärlden, adaptivt kamouflage som nyttjar material vars färg kan ändras genom en yttre signal och fotonkristaller där en periodisk struktur ger materialet unika egenskaper och cloaking som används i Harry Potters mantel är några av de tekniker som kommer att nämnas.

Hans Kariis studerade Teknisk fysik och elektroteknik (Y) vid Linköpings universitet, 1988-1992 och disputerade 1998 i tillämpad fysik på IFM, LiU. Avhandlingen handlade om ytmodifiering av metaller med hjälp av tunna skikt av organiska molekyler. Sedan 2002 arbetar han med kamouflage och signaturanpassningsteknik på FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut. Nu är han forskningsledare och arbetar både i projekt för svenska Försvarsmakten och med EU-projekt inom materialteknik. FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.