Petter Lind

Rossby Centre, SMHI, Norrköping

Inom klimatforskningen är klimatmodellen ett av de viktigaste verktygen för att studera förändringar i klimatet på olika tidsskalor. Dessa modeller är 3-dimensionella matematiska beskrivningar av atmosfären, landytan, hav, sjöar och is, och som kräver mycket datorkraft för att genomföra beräkningar med. På Rossby Centre på SMHI har man sedan drygt 20 år tillbaka arbetat med att utveckla och använda klimatmodeller i syfte att öka förståelsen för klimatsystemet och dess processer globalt som regionalt. Här presenteras delar av den verksamheten — Vad är en klimatmodell, vad säger de om framtida klimatförändringar i Sverige och i övriga världen, och vilka utmaningar finns vad gäller modellering av klimatet?