3-5 Oktober,  Linköpings universitet

Praktisk information om Fysikdagarna med kartor i pdf-format

Programöversikt torsdag 3/10 i pdf-format

Programöversikt fredag 4/10 i pdf-format

Programmet lördagen den 5 oktober, med föredrag på förmiddagen och studiebesök på eftermiddagen, är öppet för allmänheten. Schema finns här. Till föredragen krävs ingen förhandsanmälan. Studiebesöken har begränsat antal platser, information och anmälningsformulär finns här.

Tema: Material  “från jordens inre till Egyptens pyramider”

Fysikdagarna är Svenska Fysikersamfundets stora möte som normalt äger rum vartannat år. Vanligtvis består det av två-tre dagar med populära föredrag om fysik, studiebesök, laborationer och företagsbesök.

De flesta sektioner håller möten i samband med Fysikdagarna, ofta med föredrag. Under mellanåren ersätts Fysikdagarna av Nordiska Fysikdagar där värdskapet alternerar mellan de nordiska Fysikersamfunden. Nordiska fysikdagar kommer att hållas i Uppsala 2020, och svenska fysikdagar i Lund 2021.

Mer information om tidigare års Fysikdagar finns på Svenska Fysikersamfundets websida.

2019 arrangeras Fysikdagarna av Linköpings Universitet. Linköping har tidigare arrangerat Fysikdagarna 1989 och 2001.

Fysikdagarna samordnas i år med Vetenskapsdagen den 3 oktober vid Tekniska Högskolan, Linköpings universitet: en årlig inspirationsdag och mötesplats för högstadie- och gymnasielärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. Deltagarna får träffa och lyssna till spännande populärvetenskapliga föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök, för att ta del av den forskningsrelaterade verksamheten vid Linköpings universitet. En del av Fysikdagarnas föredrag ingår även i programmet för Vetenskapsdagen.

Fysikdagarna arrangeras i samarbete med: