3-5 Oktober,  Linköping 

Tema: Material  “från jordens inre till Egyptens pyramider”

Fysikdagarna är Svenska Fysikersamfundets stora möte som normalt äger rum vartannat år. Vanligtvis består det av två-tre dagar med populära föredrag om fysik, studiebesök, laborationer och företagsbesök.

 

De flesta sektioner håller möten i samband med Fysikdagarna, ofta med föredrag. Under mellanåren ersätts Fysikdagarna av Nordiska Fysikdagar där värdskapet alternerar mellan de nordiska Fysikersamfunden. Nordiska fysikdagar kommer att hållas i Uppsala 2020, och svenska fysikdagar i Lund 2021.

Mer information om tidigare års Fysikdagar finns på Svenska Fysikersamfundets websida.

2019 arrangeras Fysikdagarna av Linköpings Universitet. Linköping har tidigare arrangerat Fysikdagarna 1989 och 2001.

Fysikdagarna samordnas i år med Vetenskapsdagen den 3 oktober vid Tekniska Högskolan, Linköpings universitet: en årlig inspirationsdag och mötesplats för högstadie- och gymnasielärare i fysik, kemi, biologi, naturvetenskap, matematik, teknik och datavetenskap. Deltagarna får träffa och lyssna till spännande populärvetenskapliga föredrag från forskare inom dessa områden och delta i intressanta studiebesök, för att ta del av den forskningsrelaterade verksamheten vid Linköpings universitet. En del av Fysikdagarnas föredrag ingår även i programmet för Vetenskapsdagen.

Fysikdagarna arrangeras i samarbete med: